Ny boligsprinkelstandard

NS-INSTA 900-3 Boligsprinkler – Del 3: Krav og brannprøvingsmetoder for vanntåkedyser vil også bli erstattet av en ny europeisk standard om en stund: NS-EN 14972-17 Fixed firefighting systems – Water mist systems – Part 17 – Test protocol for residential occupancies.

I NS-INSTA 900-3 henvises det til NS-INSTA 900-1 for design, installasjon og vedlikehold. For vanntåke er det ingen endring, og INSTA 900-1 kan fortsatt benyttes for prosjektering inntil Vanntåkestandarden for Europa – EN 14972-1 er endelig publisert.

https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/bygg-anlegg-og-eiendom/2019/faste-brannslokkesystemer–nye-standarder-utgis-og-noen-trekkes-tilbake/