NÅR SIKKERHET BLIR TATT PÅ ALVOR

Lavtrykk vanntåke er det automatiske slokkeanlegget for fremtiden. Prevent Systems forsker, utvikler og distribuerer egen patentert lavtrykk vanntåketeknologi. Vi er markedsledende og har mer enn 25 års erfaring på området.

NYHETER

NRK - VANNTÅKEANLEGGET FORHINDRET SPREDNING
Det har vært satset mye på brannsikring av de verneverdige trehusene i Storgata i Lillehammer de siste årene.
01-12-2017