NY STANDARD FOR BRANNSLOKNING SKAL REDDE LIV

Prevent Systems vurderer at den nye standarden for vanntåke får stor betydning for fremtidens brannsikring med automatiske slokkeanlegg.

”Den nye standarden betyr at brannrådgivere, prosjekterende og utførende, nå har en standard å referere til når det skal velges automatiske slokkeanlegg til f.eks. boligbygg, pleiehjem, kontor- og undervisningsbygg”, sier Erling Mengshoel.

Ved en større brann i hjertet av Lillehammer, uttalte brannsjef Knut Birger Bakken til pressen at brannen på eiendommen ikke spredte seg til nabobygningene fordi varmen forsvant med en gang av vanntåkeanlegget.

 

Automatisk slokkeanlegg med mange fordeler

Vanntåkeanlegg blir mer utbredt og etterspurt, hovedsakelig fordi det krever betydelig mindre vann enn tradisjonelle sprinkleranlegg, og har vist seg å være svært effektivt til å kontrollere og slokke branner.

Krav til mindre vann betyr mindre vann-innlegg og rør dimensjoner, som gjør det enklere og raskere å installere. Vanntåkeanlegg leveres i rustfri kvalitet, som reduserer vedlikehold og kostnader. Hvis uhellet er ute, vil det brukes mindre vann til kontroll og slokking, som gir mindre vannskader og kortere driftsstans.

”Som en av Europas ledende leverandører av vanntåkeanlegg gleder vi oss veldig mye over den nye standarden som er trådt i kraft”, sier selskapets leder Erling Mengshoel fra Prevent Systems i Lillehammer.

 

FAKTA om vanntåke

  • Vanntåke er definert som vanndråper mindre enn 1 mm.
  • Det er vanlig vann fra rørledninger som «forstøves» når det passerer gjennom en vanntåkedyse. Med flere mindre dråper skapes en større samlet overflate per liter vann.
  • De mindre dråpene absorberer varmen fra brannen raskt og senker temperaturen. De fine dråpene i og rundt brannen koker over til damp, som er en inertgass. Omdannelsen fra vann til damp øker volumet av vannet voldsomt, nesten opptil 1700 ganger. Dampen fortrenger oksygenet og «kveler» brannen.
  • Dråpene som ikke omdannes til damp vil væte ned brannområdet og forhindre spredning.
  • Slik angripes alle de tre sidene av branntriangelet – temperatur, oksygen og brannlast.
  • Den nye standarden – prEN14972
  • Se mer om vanntåke på 
prevent-systems.no