VANNTÅKE ER MEST EFFEKTIVT

En undersøkelse fra RISE Safety and Transport Fire Research konkluderer at bruk av vanntåkesprinklere gjøre det mulig å overleve i rommet under en brann. Vannforbruket reduseres med 25-50 % 

En undersøkelse fra RISE Safety and Transport Fire Research konkluderer med at sprinklere basert på vanntåke er markant bedre til å bekjempe brann i boliger sammenlignet med tradisjonelle sprinklere

I forhold til de tradisjonelle sprinklerne, hvor dysene levere store vanndråper, produserer vanntåkesprinklere bitte små vanndråper som er mindre enn 1 mm. Disse vanntåkesprinklerne er mer effektive til å slukke en brann enn tradisjonelle sprinklerløsninger, og med mindre bruk av vann, viser undersøkelsen fra det svenske RISE Safety and Transport Fire Research.

Grovt sett kan det konkluderes med at ytelsen til tåkedysene var sammenlignbare eller bedre enn sprinkelanlegg med ca. halvparten ved gjennomstrømning”, Magnus Arvidson, RISE Safety and Transport Fire Research

Vanntåke – når sikkerhet blir tatt på alvor

Det skjer en forstøvning av vannet, som i forhold til tradisjonelle sprinklere dekker et større samlet overflateareal pr. liter vann. Forstøvningen er også med på å slukke brannen mer effektivt. De små dråpene vann absorberer raskt varmen fra ilden og senker temperaturen, og det skjer også en rask omdanning fra vann til damp, noe som øker volumet av vann dramatisk, opptil nesten 1700 ganger. Dampen fortrenger oksygenet og kveler med det ilden. Og endelig vil de dråpene som ikke omdannes til damp, falle på ilden og forhindre spredning.

«Vi opplever at etterspørselen etter vanntåkeløsningene er sterkt stigende ikke bare i Norge, men også i England og i de raskt voksende byene i hele Europa», sier Erling Mengshoel fra Prevent Systems og fortsetter: «Branner oppstår relativt ofte i hjemmet, og derfor er det spesielt fokus på å brannsikre våre boliger. Heldigvis kan man med vanntåkesprinklere effektivt sikre seg i tilfelle av brann.»

Prevent Systems leverer automatisk vanntåkeanlegg til alt fra leiligheter og eneboliger til barnehager, skoler, sykehus, kontorer og hoteller. Selskapet har til og med brannsikret verdens største bebodde slott, nemlig Windsor Castle i England.

«Jeg er stolt av at undersøkelsen viser at vår vanntåkesprinkler er en god og effektiv løsning for brannslokking», sier Erling Mengshoel fra Prevent Systems.