Trist hvis FG og Finans Norge skal blokkere klimavennlige brannsikrings-løsninger på grunn av misforståelser

Tilsvar fra Erling Mengshoel, Prevent Systems på FG sine påstander:

Store norske byggeprosjekter kunne ha redusert klimautslippene knyttet brannsikkerhet med opptil 70 prosent ved å velge vanntåkeanlegg istedenfor tradisjonell sprinkler. Likevel finnes det knapt noe informasjon om dette i branntekniske forskrifter. Når forsikringsbransjens godkjenningsorgan for branntekniske installasjoner i tillegg virker å ha misforstått den europeiske standarden for vanntåke, er det ikke lett for byggherrer å velge miljøvennlig.

Les hele artikkelen på vvsforum.no

Green, greener, watermist

»Those involved in watermist have used the time since then very well. They have tested systems and equipment, have developed fire-test protocols for all kinds of different scenarios and different hazard categories. One of the most important outcomes was the implementation of EN 14972-1:2020 this summer. 

Erling Mengshoel explains: As standards are published and builders, contractors, consultants, designers, installers and the authorities having jurisdiction are made aware of them, it makes it easier to specify systems that comply with the standard and reject most of the solutions that do not”. 

Read the full article at UK FIRE here.

TOWER BRIDGE TEATER

Tower Bridge Theateret er London’s første nye kommersielle teater på 40 år, og er nå flaggskipet i selskapet. Dette nye 900 seters auditoriet har utsikt over Themsen og er en del av Berkley Homes One Tower Bridge byggeprosjekt.

Ultra Surefire har vært involvert i installasjonen av et Prevent Systems lavtrykks vanntåkeanlegg.

Vanntåkesystemet er designet etter Britisk Standard BS8489. Prosjektteamet hos Ultra Surefire leverte vanntåkeanlegget på tiden og på budsjett.

For å se hele artikkelen hos Ultra Surefire, følg denne linken: http://ultrasurefire.co.uk/news/tower-bridge-theatre?entryid=48&tabid=92

 

STORT BEHOV FOR BRANNSIKRING

De fleste branndødsfallene skjer i private hjem mens folk sover. Brannskader resulterer i store årlige erstatninger – beløp som løper opp i milliarder årlig. Derfor er det mange forsikringsselskaper som belønner installasjon av automatiske brannslokkesystemer i boliger og andre bygninger ved å tilby lavere forsikringspremier.

En rapporten fra The International Association of Fire and Rescue Services, CTIF, viser at USA opplever nesten 500 000 bygningsbranner og Storbritannia rett over 61 000 per år. Norge opplever nesten 4 000 bygningsbranner hvert år.

Løsninger fra Prevent Systems skaper brannsikkerhet for mennesker i beskyttede bygninger. Med hundrevis av installasjoner har våre løsninger vist seg å være svært konkurransedyktige og gir en veldig attraktiv totaløkonomi.

Løsninger fra Prevent Systems beskytter tusenvis av boliger. Les mer om effektiv brannsikring med vanntåke.

VANNTÅKE ER MEST EFFEKTIVT

En undersøkelse fra RISE Safety and Transport Fire Research konkluderer at bruk av vanntåkesprinklere gjøre det mulig å overleve i rommet under en brann. Vannforbruket reduseres med 25-50 % 

En undersøkelse fra RISE Safety and Transport Fire Research konkluderer med at sprinklere basert på vanntåke er markant bedre til å bekjempe brann i boliger sammenlignet med tradisjonelle sprinklere

I forhold til de tradisjonelle sprinklerne, hvor dysene levere store vanndråper, produserer vanntåkesprinklere bitte små vanndråper som er mindre enn 1 mm. Disse vanntåkesprinklerne er mer effektive til å slukke en brann enn tradisjonelle sprinklerløsninger, og med mindre bruk av vann, viser undersøkelsen fra det svenske RISE Safety and Transport Fire Research.

Grovt sett kan det konkluderes med at ytelsen til tåkedysene var sammenlignbare eller bedre enn sprinkelanlegg med ca. halvparten ved gjennomstrømning”, Magnus Arvidson, RISE Safety and Transport Fire Research

Vanntåke – når sikkerhet blir tatt på alvor

Det skjer en forstøvning av vannet, som i forhold til tradisjonelle sprinklere dekker et større samlet overflateareal pr. liter vann. Forstøvningen er også med på å slukke brannen mer effektivt. De små dråpene vann absorberer raskt varmen fra ilden og senker temperaturen, og det skjer også en rask omdanning fra vann til damp, noe som øker volumet av vann dramatisk, opptil nesten 1700 ganger. Dampen fortrenger oksygenet og kveler med det ilden. Og endelig vil de dråpene som ikke omdannes til damp, falle på ilden og forhindre spredning.

«Vi opplever at etterspørselen etter vanntåkeløsningene er sterkt stigende ikke bare i Norge, men også i England og i de raskt voksende byene i hele Europa», sier Erling Mengshoel fra Prevent Systems og fortsetter: «Branner oppstår relativt ofte i hjemmet, og derfor er det spesielt fokus på å brannsikre våre boliger. Heldigvis kan man med vanntåkesprinklere effektivt sikre seg i tilfelle av brann.»

Prevent Systems leverer automatisk vanntåkeanlegg til alt fra leiligheter og eneboliger til barnehager, skoler, sykehus, kontorer og hoteller. Selskapet har til og med brannsikret verdens største bebodde slott, nemlig Windsor Castle i England.

«Jeg er stolt av at undersøkelsen viser at vår vanntåkesprinkler er en god og effektiv løsning for brannslokking», sier Erling Mengshoel fra Prevent Systems.

NY STANDARD FOR BRANNSLOKNING SKAL REDDE LIV

Prevent Systems vurderer at den nye standarden for vanntåke får stor betydning for fremtidens brannsikring med automatiske slokkeanlegg.

”Den nye standarden betyr at brannrådgivere, prosjekterende og utførende, nå har en standard å referere til når det skal velges automatiske slokkeanlegg til f.eks. boligbygg, pleiehjem, kontor- og undervisningsbygg”, sier Erling Mengshoel.

Ved en større brann i hjertet av Lillehammer, uttalte brannsjef Knut Birger Bakken til pressen at brannen på eiendommen ikke spredte seg til nabobygningene fordi varmen forsvant med en gang av vanntåkeanlegget.

 

Automatisk slokkeanlegg med mange fordeler

Vanntåkeanlegg blir mer utbredt og etterspurt, hovedsakelig fordi det krever betydelig mindre vann enn tradisjonelle sprinkleranlegg, og har vist seg å være svært effektivt til å kontrollere og slokke branner.

Krav til mindre vann betyr mindre vann-innlegg og rør dimensjoner, som gjør det enklere og raskere å installere. Vanntåkeanlegg leveres i rustfri kvalitet, som reduserer vedlikehold og kostnader. Hvis uhellet er ute, vil det brukes mindre vann til kontroll og slokking, som gir mindre vannskader og kortere driftsstans.

”Som en av Europas ledende leverandører av vanntåkeanlegg gleder vi oss veldig mye over den nye standarden som er trådt i kraft”, sier selskapets leder Erling Mengshoel fra Prevent Systems i Lillehammer.

 

FAKTA om vanntåke

 • Vanntåke er definert som vanndråper mindre enn 1 mm.
 • Det er vanlig vann fra rørledninger som «forstøves» når det passerer gjennom en vanntåkedyse. Med flere mindre dråper skapes en større samlet overflate per liter vann.
 • De mindre dråpene absorberer varmen fra brannen raskt og senker temperaturen. De fine dråpene i og rundt brannen koker over til damp, som er en inertgass. Omdannelsen fra vann til damp øker volumet av vannet voldsomt, nesten opptil 1700 ganger. Dampen fortrenger oksygenet og «kveler» brannen.
 • Dråpene som ikke omdannes til damp vil væte ned brannområdet og forhindre spredning.
 • Slik angripes alle de tre sidene av branntriangelet – temperatur, oksygen og brannlast.
 • Den nye standarden – prEN14972
 • Se mer om vanntåke på 
prevent-systems.no

DET ENESTE SERTIFISERTE MOBILE SLOKKEANLEGGET

I forbindelse med Brannløftet vil vi gjerne informere dere om at Prevent Systems har nå gleden av å tilby markedets eneste sertifiserte mobile slokkeanlegg til en meget konkurransedyktig pris.

 

Kort om det mobile slokkeanlegget «UltraGuard»:

 • Prevent Systems har utviklet lavtrykk vanntåkedysen til det mobile slokkeanlegget.
 • Utviklet for å sikre et overlevelsesmiljø inntil hjelp kommer.
 • Bestått branntester og komponent tester, og er det første anlegget som er sertifisert av LPCB
 • Lavt trykk har store fordeler:
 •    -Strømforsyning fra eksisterende stikk-kontakt
 •    -3 døgn back-up batteri
 •   -Skulle strømmen gå, drives pumpen av batteriene
 •    -Meget konkurransedyktig pris
 • 110 liter tank som sikrer minimum 10 minutters innsatstid
 • Kommer standard med utringer til vaktpersonale (inkluderer ikke SIM-kort)
 • Full dokumentasjon med Installasjon, Drift og Vedlikehold manualer

 

Kort om Prevent Systems:

 • Norges ledende produsent og leverandør av vanntåkeanlegg.
 • Vi forsker, utvikler og distribuerer egen patentert lavtrykk vanntåketeknologi.
 • Første selskap som har:
 •    -Bestått testkravene til den Nordiske standarden vanntåke til boliger, INSTA 900-3
 •    -Bestått testkravene til den Britiske standarden vanntåke til boliger, BS 8458, og for bygg i ordinær fareklasse BS 8489
 •    -LPCB sertifiserte vanntåke dyser.
 •    -Teknisk godkjenning med sertifikat fra SINTEF på PrevPex rør-i-rør system
 • Leverer lavtrykk vanntåke dyse til det LPCB sertifiserte mobile slokkeanlegget UltraGuard.

Ta kontakt for en uforpliktende prat og tilbud!

Klikk her for å se brosjyre.