NRK – VANNTÅKEANLEGGET FORHINDRET SPREDNING

Det har vært satset mye på brannsikring av de verneverdige trehusene i Storgata i Lillehammer de siste årene.

Se artikkel i NRK