Trist hvis FG og Finans Norge skal blokkere klimavennlige brannsikrings-løsninger på grunn av misforståelser

Tilsvar fra Erling Mengshoel, Prevent Systems på FG sine påstander:

Store norske byggeprosjekter kunne ha redusert klimautslippene knyttet brannsikkerhet med opptil 70 prosent ved å velge vanntåkeanlegg istedenfor tradisjonell sprinkler. Likevel finnes det knapt noe informasjon om dette i branntekniske forskrifter. Når forsikringsbransjens godkjenningsorgan for branntekniske installasjoner i tillegg virker å ha misforstått den europeiske standarden for vanntåke, er det ikke lett for byggherrer å velge miljøvennlig.

Les hele artikkelen på vvsforum.no