STORT BEHOV FOR BRANNSIKRING

De fleste branndødsfallene skjer i private hjem mens folk sover. Brannskader resulterer i store årlige erstatninger – beløp som løper opp i milliarder årlig. Derfor er det mange forsikringsselskaper som belønner installasjon av automatiske brannslokkesystemer i boliger og andre bygninger ved å tilby lavere forsikringspremier.

En rapporten fra The International Association of Fire and Rescue Services, CTIF, viser at USA opplever nesten 500 000 bygningsbranner og Storbritannia rett over 61 000 per år. Norge opplever nesten 4 000 bygningsbranner hvert år.

Løsninger fra Prevent Systems skaper brannsikkerhet for mennesker i beskyttede bygninger. Med hundrevis av installasjoner har våre løsninger vist seg å være svært konkurransedyktige og gir en veldig attraktiv totaløkonomi.

Løsninger fra Prevent Systems beskytter tusenvis av boliger. Les mer om effektiv brannsikring med vanntåke.